ຝຶກອົບຮົມວິທີການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບ, 27 ພະຈິກ – 1 ທັນວາ 2023

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ. ໃນນີ້, ການຝຶກອົບຮົມ 5 ວັນ ໂດຍພະແນກຄົ້ນຄວ້າຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເປັນຜູ້ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ, ໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລະຫວ່າງລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ ໂຄງການ LAO/037 ທີ່ສຸມໃສ່ວິທີການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 1 ທັນວາ ປີ 2023. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ທ່າລາດ ແລະ ໂດຍການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບຸນຄົງ ເພັດດາວຮຸ່ງ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ແລະ ຮ.ສ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ, ຄະນະບໍດີຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ງານສໍາມະນາໄດ້ລວມເອົາອາຈານສອນກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 35 ທ່ານຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ແລະ … Continued

ພິທີມອບຮັບ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ

ພາຍໃຕ້ຂົງເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ການພັດທະນາຫໍສະໝຸດຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສຳຄັນຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາທາງການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ. ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ, ພິທີມອບຮັບປຶ້ມ “ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ພິທີມອບຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຮ.ສ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ (ຄະນະບໍດີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ), ດຣ ສົມເດດ ແກ້ວວົງສັກ, ທ່ານ ບຸນຄົງ ເພັດດາວຮຸ່ງ, ທ່ານ ນາງ ທັດສະນາລອນ ສີສຸນົນ (ຮອງອະທິການບໍດີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ), ດຣ ໂລນ ລິນຮູດ ( ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການ ລາວ/ 031) ແລະ ດຣ ເພີຣິນ ສີມອນ (ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ), ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງມີອາຈານທ່ານອື່ນໆກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ປຶ້ມຄູ່ມືຫຼາຍກ່ວາ 1000ຫົວ … Continued

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານສັງຄົມ-ກົດໝາຍ, ວັນທີ 28-29 ຕຸລາ ແລະ 1 ພະຈິກ 2021

ມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊຳບວກໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍໃນລາວ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ ແລະ 1 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ທາງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ (ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ) ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ລາວ/031 ໄດ້່ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ເຊິ່ງດຳເນີນໄປເປັນເວລາສາມວັນ. ກອງປະຊຸມ ແມ່ນເປັນກອງປະຊຸມອອນລາຍ ຜ່ານຊູມ ແລະ ເປັນປະທານໂດຍ ດຣ. ສົມເດດ ແກ້ວວົງສັກ, ຮອງຄະນະບໍດີຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ກອງປະຊຸມ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 95 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນອາຈານຈາກ ຄນລ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ ຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວິທີການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ ຄວາມໝາຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນສາຂາວິຊານີ້ ແລະ ຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີການນຳໃຊ້ຢູ່ (ຄົ້ນຄວ້າຫຼັກການທາງກົດໝາຍ ຫຼື ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຫຼາຍສາຂາວິຊາ). ກອງປະຊຸມ ຍັງຍົກເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນການລັກເອົາຜົນງານຂອງຄົນອື່ນ (plagiarism) ການວາງໂຄງຮ່າງການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງແນະນຳການຂຽນບົດສະເໜີ … Continued

ການປະຊຸມອອນລາຍກ່ຽວກັບລະບຽບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງກົດໝາຍ, 5 ຕຸລາ 2021

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກກຳລັງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຮ່າງລະບຽບການຄົ້ນຄວ້າບົດວິທະຍາສາດທາງກົດໝາຍ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນຕຸລາ 2021, ຮອງຄະນະບໍດີ ດຣ. ສົມເດດ ແກ້ວວົງສັກ ແລະ ດຣ. ເພີຣີນ ຊີມອນ, ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ນຳພາການປະຊຸມທາງອອນລາຍຜ່ານຊູມ ໂດຍໄດ້ນຳເອົາອາຈານຈາກ ຄນລ ຈຳນວນເຈັດທ່ານ, ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່າງລະບຽບການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການປັບປຸງ ແລະ ສະຫຼຸບການຮ່າງລະບຽບການຄົ້າຄວ້າ. ລະບຽບການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍແງ່ມຸມວິທະຍາສາດທາງກົດໝາຍ ເຊັ່ນວ່າ ນິຍາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ທາງກົດໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ແຫຼ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ລະບຽບຂອງຈັນຍາບັນວິຊາການ ແລະ ການລັກລອບແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອື່ນ, ການໃຊ້ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບຢຄງສ້າງຂອງການຂຽນບົດວິໄຈທາງກົດໝາຍ. ບັນດາອາຈານໄດ້ນຳສະເໜີພາກທີ່ພວກເຂົາຮ່າງ ຫຼື ໄດ້ຮ່າງກັບຜູ້ປະສານງານ ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືນຳທຸກບັນດາອາຈານກ່ຽວກັບການຮ່າງເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳ. ການປະຊຸມແມ່ນມີຄວາມຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກການປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນການແປຮ່າງເປັນພາສາລາວ ແລະ ການກະກຽມເພື່ອສະເໜີຕໍ່ບັນດາອາຈານຄນລ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄປທີ່ຈະມາຮອດໃນເດືອນນີ້. ລະບຽບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງກົດໝາຍນີ້ເປັນເຄື່ອງມືຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຄຸນນະພາບຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງກົດໝາຍ. ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ເປັນເກນມາດຕະຖານເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, … Continued

ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄັດລອກຜົນງານຄົນອື່ນ ແລະ ຈັນຍາບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ເດືອນມັງກອນ 2021

ໃນວັນທີ 20-22 ມັງກອນ 2021 ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວມກັບໂຄງການ LAO/031 ຂອງອົງການ LuxDev ໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄັດລອກຜົນງານຄົນອື່ນ (plagiarism) ແລະ ຈັນຍາບັນການຄົ້ນຄວ້າ (research ethics) ຢູ່ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນດຳເນີນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍອາຈານຈາກ ຄນລ ຈຳນວນ 20 ຄົນ. ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການພວກເຮົາໃນການສ້າງ “ຄູ່ມືໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ” ໂຄງການຮ່ວມມືຂອງລຸກຊຳບວກ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການຮັບຮູ້ລັກສະນະພິເສດຂອງກົດໝາຍ, ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ບົດຊີ້ນຳທີ່ຈະສ້າງ ແມ່ນເພື່ອອະທິບາຍບັນດາລະບຽບພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດທາງວິຊາການ ແລະ ການຄັດລອກຜົນງານຄົນອື່ນ ເຊິ່ງນີ້ອາດຈະເປັນບາດກ້າວທຳອິດກ່ອນທີ່ຈະມີການຂຽນວາລະສານກົດໝາຍ ຫຼື ການຮັບຮອງເອົາ “ປະມວນຫຼັກຈັນຍາບັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ” ຂອງ ມຊ. ພາຍໃນງານສຳມະນາ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຈັນຍາບັນທາງວິຊາການ ແລະ ການລັກເອົາຜົນງານຂອງຜູ້ອື່ນມາໃຊ້ວ່າເປັນຂອງຕົນ, ມີທັງການນຳສະເໜີໂດຍ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ແລະ ດຣ. ບົວລະພຽນ ສີສຸກ … Continued

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງ “guidelines ການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ”

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂອງ ມຊ ໃນການຮ່າງ guidelines ການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ. ທາງຄະນະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮ່າງ ໂດຍປະກອບມີບັນດາອາຈານຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າໂດຍຮອງຄະນະບໍດີ 2 ທ່ານ, ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ປະສານງານໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລອີກດ້ວຍ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ມີການພົບປະກັນເດືອນລະຄັ້ງໃນການເຝິກອົບຮົມນຳພາໂດຍ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືລະອຽດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ guidelines ຕາມດ້ວຍການວາງຫົວຂໍ້/ຫົວບົດຕ່າງໆ ໂດຍ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ຮ່ວມກັບ ດຣ. ລັດດາວັນ ດອນແກ້ວດາວົງ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ). Guidelines ດັ່ງກ່າວຈະມີບົດກ່ຽວກັບລັກສະນະພິເສດຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ແຫຼ່ງຂອງກົດໝາຍ, ການຄັດລອກຜົນງານຄົນອື່ນ (plagiarism) ແລະ ຈັນຍາບັນການຄົ້ນຄວ້າ (research ethics), ວິທີອ້າງອີງເອກະສານ ແລະ ການຈັດໂຄງຮ່າງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ. ຮ່າງ guidelines ແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກນຳສະເໜີທີ່ ຄນລ ພາຍໃນເດືອນເມສາ ຫຼື ພຶດສະພາ … Continued

ການເຝິກອົບຮົມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ວັນທີ 24 ເມສາ 2020

ຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍໃນປະເທດລາວ ເຖິງວ່າຢູ່ໃນໄລຍະນີ້ຈະມີປິດເມືອງເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19 ກໍຕາມ. ທ່ານ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ ແລະ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍແບບອອນລາຍຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຂົ້າຮວ່ມໂດຍບັນດາຄູອາຈານທັງໝົດ 6 ທ່ານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍະໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊິ່ງບັນດາອາຈານແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ບັນດາຄູອາຈານທີ່ມາຮ່ວມລ້ວນແຕ່ເປັນອາຈານທີ່ໄດ້ໄປຄົ້າຄວ້າຢູ່ທີ່ປະເທດລຸກຊຳບວກ ຫຼື ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄປໃນປີນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະທາງທີ່ຫ່າງໄກກັນ, ພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກການໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້!

ການສຳມະນາການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ວັນທີ 18-20 ກຸມພາ 2020

ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລະຫວ່າງປະເທດລຸກຊຳບວກ ແລະ ປະເທດລາວ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນວັນທີ 18-20 ກຸມພາ 2020 ເນື່ອງໃນ “ງານສຳມະນາການເຜີຍແຜ່ຜົນຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີຄົ້ນຄວ້າ” ເຊິ່ງນຳໂດຍ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ, ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ 4 ທ່ານ (Florence d’Ath, Teresa Quintel, Roila Mavrouili ແລະ Natalia Vorobyeva). ຄູອາຈານສອງທ່ານຂອງ ຄນລ ອາຈານ ສົມສັກ ຫົງວິຈິດ ແລະ ອາຈານ ປາງທອງ ໄຊຍະວົງ ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງພວກເຂົາໃນການຂຽນເອກະສານຜ່ານການສະໜັບສະໜູນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງມີການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ “ການສຶກສາປະລິນຍາເອກທີ່ປະເທດລຸກຊຳບວກ”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ຕໍ່ກັບການສ້າງທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ, ລວມເຖິງການຄົ້ນຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ການຄັດລອກຜົນງານຂອງຜູ້ອື່ນ (plagiarism), ການອ້າງອີງ, ການຂຽນແບບວິຊາການດ້ານກົດໝາຍ ລວມໄປເຖິງການສ້າງແຜນໂຄງຮ່າງແນວຄິດ, … Continued

ການຢ້ຽມຢາມຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ທ່ານແອນດຣີ ຮູໄບ, ເດືອນທັນວາ 2019

ໃນຂອບການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ແອນດຣີ ຮູໄບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເປັນຄັ້ງທີສອງ. ທ່ານ ແອນດຣີ ໄດ້ມາແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງນອກສານ ຫຼື ອະນຸຍາໂຕຕຸລາການ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພາຍໃນ ກອງປະຊຸມການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ທ່ານ ແອນດຣີ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ‘ວິທີການຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນຄັງຂໍ້ມູນ’ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງໄອທີພາຍໃນຫໍສະມຸດ ແລະ ພ້ອມທັງຈັດການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດນຳອີກດ້ວຍ.

ງານສຳມະນາການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ວັນທີ 21-23 ພຶດສະພາ 2019

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ຈັດ ງານສຳມະນາການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການ ໃນວັນທີ 21-23 ພຶດສະພາ 2019. ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຄະນະຕາງໜ້າຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊໍາບວກ, ນຳພາໂດຍ Pr. Stefan Braum, ຮ່ວມກັບ Mr. Jean-Marc Ceci, Dr. Sofia Mirandola, Mr. Andrii Hubai and Miss. Marie Gerardy. ໃນໄລຍະເວລາ 3 ມື້ ຂອງການສຳມະນາ ແມ່ນກວມເອົາລາຍລະອຽດຂອງວິທີການການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ເຊິ່ງແນໃສ່ເສີມສ້າງທັກສະພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ອາຈານທີ່ ຄນລ. ໃນງານສຳມະນາ ປະກອບມີບົດບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ “ກົດໝາຍ ໃນຖານະເປັນສາຂາວິຊາຮຽນໜຶ່ງ”, “ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຕຸລາການ”, ພ້ອມທັງປະກອບມີ ການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ “ການອ້າງອີງເອກະສານ, ການຄັດລອກຜົນງານຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ … Continued