ສາດສະດາຈານ ສະເຕຟານ ບຣວມ

ຫົວໜ້າໂຄງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ

ຫຼັງຈາກສຳເລັດການສຶກສາ, ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາບາງສ່ວນໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ທ່ານ ສະເຕຟານ ບຣວມ ໄດ້ຮຽນກົດໝາຍທີ່ “Johann Wolfgang Goethe-Universität” ຢູ່ Frankfurt. ຫຼັງຈາກເສັງໄດ້ກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ກຽມບົດວິທະຍານິພົນກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1996 ຫາ 1999 ເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍພາກປະຕິບັດຢູ່ Brussels (ຄະນະກຳມະການພາກພື້ນ) ແລະ ໃນຖານະສ່ວນໜຶ່ງຂອງສຳນັກງານກົດໝາຍໃຫຍ່, ເພິ່ນໄດ້ຮັບປະສົບການຢ່າງເລີກເຊິງໃນຖານະທະນາຍຄວາມໃນສາຂາກົດໝາຍອາຍາພາກນິຕິບຸກຄົນ. ຫຼັງຈາກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສອບເສັງຄັ້ງທີສອງດ້ວຍກຽດນິຍົມ, ທ່ານ ສະເຕຟານ ບຣວມ ໄດ້ກະກຽມ “habilitation” ຂອງເພິ່ນ ໃນກົດໝາຍອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເອີຣົບ, ແລະ ຖືກຕີພິມເປັນປຶ້ມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “Europäische Strafgesetzlichkeit.”
ໃນປີ 2004 ເພິ່ນໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານ ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄໂລນ. ຫຼັງຈາກດຳລົງຕຳແໜ່ງອື່ນທີ່ Ruhr-Universität Bochum ໃນປີ 2005, ເພິ່ນໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນສາດສະດາຈານກົດໝາຍອາຍາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໃນປີ 2006, ໃນຖານະສະມາຊິກຂອງ “European Criminal Law Academic Network” (ECLAN). ທ່ານ ສະເຕຟານ ບຣວມ ໄດ້ຕີພິມບົດຄວາມ ເລື່ອງ ກົດໝາຍອາຍາຂອງເອີຣົບ ພ້ອມທັງ ທິດສະດີຂອງກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ດ້ວຍແນວທາງສະຫະວິທະຍາການ (ສອງສາຂາວິຊາຂຶ້ນໄປ) ສະເໝີ.
ໃນປີ 2012, ທ່ານສະເຕຟານ ບຣວມ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນອະທິການບໍດີຂອງຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ ຈາກບຸກຄົນທີ່ມີຕຳແໜ່ງເທົ່າກັນ- ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກປະທານປະເທດ ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2012 ເຖິງປີ 2017 ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ. ເພິ່ນເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງໂຄງການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ ແລະ ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າໂຄງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງ. ເພິ່ນຄວບຄຸມໂຄງການຈາກລຸກຊຳບວກ, ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ປະສານງານໂຄງການພາກພື້ນ ແລະ ເດີນທາງມາລາວປີລະຫຼາຍຄັ້ງ.

 

 

ປອ. ເພີຣີນ ຊີມອນ

ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ

ທ່ານ ເພີຣີນ ຊີມອນຮຽນກົດໝາຍຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ອັງກິດ. ເພິ່ນສຳເລັດປະລິນຍາໂທສອງສາຂາ ກົດໝາຍມະຫາຊົນ ແລະ ສາຂາກົດໝາຍອາຍາ ດ້ວຍກຽດນິຍົມ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ປອ. ຊີມອນ ໄດ້ເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າລະດັບປະລິນຍາເອກ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງອາຈານທີ່ປືກສາ ສາດສະດາຈານ ສະເຕຟານ ບຣວມ (ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ) ແລະ ສາດສະດາຈານ  Édouard Dubout (Université Paris 2 – Panthéon Assas). ຫົວຂໍ້ບົດນິພົນຂອງເພິ່ນແມ່ນ, “La compétence d’incrimination de l’Union européenne. Recherche sur le pouvoir pénal européen”, ກວດສອບແງ່ມຸມຂອງກົດໝາຍອາຍາຂອງເອີຣົບພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາລິດບອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານ. ເພິ່ນປ້ອງກັນບົດວິທະຍານິພົນໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2017 ແລະ ຖືກຊົມເຊີຍເປັນບົດ”ດີເດັ່ນ” ດ້ວຍກຽດນິຍົມ. ຄວບຄູ່ໄປກັບການເຮັດບົດວິໄຈ, ທ່ານ ເພີຣີນຍັງສອນວິຊາກົດໝາຍມະຫາຊົນ, ກົດໝາຍເອີຣົບ ແລະ ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ກັບນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ແລະ ໂທ ທີ່ University of Poitiers,  University of Paris Est ແລະທີ່ Sciences Po Paris.

ໃນປີ 2018, ປອ. ເພີຣີນ ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານໃນປະເທດຝຣັ່ງ (“Maître de conférences”). ເພິ່ນຍັງໄດ້ຮັບກຽດຕິຄຸນ Prix Vendôme ໂດຍ ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ສຳລັບຜົນງານລະດັບປະລິນຍາເອກຂອງເພິ່ນ. ນອກຈາກ Prix Vendôme ແລ້ວ, ເພິ່ນຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ  “Prix de la Chancellerie des Universités de Paris 2018”, ໜຶ່ງໃນ 17 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໃນກຸ່ມນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ.

ປັດຈຸບັນ, ປອ. ຊີມອນ ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແຕ່ກາງປີ 2018. ເພິ່ນເປັນຜູ້ຈັດການການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ, ຕະຫຼອດຮອດການຈັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍ.

 

 

ນາງ ທອງຄູນ ໄຊຍະຫົງ

ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ

ນາງ ທອງຄູນ ໄຊຍະຫົງ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາຕີສາຂາກົດໝາຍທຸລະກິດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ລະຫວ່າງກຳລັງສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ລາວໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກທີ່ກຸ່ມຫໍສະໝຸດຄນລ, ກຸ່ມໄອຊີທີ, ແລະ ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນປີ 2017, ລາວໄດ້ເປັນຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ ໄປແລກປ່ຽນໂຄງການ ASEAN Youth Citizen Journalism Contest ຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ, ຕໍ່ມາໄດ້ໄປແລກປ່ຽນໂຄງການ ASEAN-India Students Exchange Program (AISEP) ທີ່ປະເທດອິນເດຍ. ນາງ ທອງຄູນໄດ້ຮັບລາງວັນຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ ສອງ ຂອງການແຂ່ງຂັນ Data Science Explorers ລະດັບປະເທດ ທີ່ຈັດໂດຍ ASEAN Foundation ໃນປີ 2018. ໃນເດືອນກັນຍາ, ລາວໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນນັກຮຽນແລກປ່ຽນຄົນທໍາອິດຂອງລາວ ຈາກ ຄນລ ເພື່ອໄປຮຽນວິຊາສາຂາກົດໝາຍທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກເປັນເວລາ ໜຶ່ງພາກຮຽນ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກໂຄງການ Erasmus+ programme. ໃນຕົ້ນປີ 2020, ລາວໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ STARS Winter School ເປັນການຮຽນຮູ້ຜ່ານສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ ໂຣມ ປະເທດອີຕາລີ.

ໃນເດືອນມີນາ 2020, ລາວໄດ້ສຳເລັດການຝຶກງານທີ່ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝານ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ. ລາວໄດ້ມີໂອກາດເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນປ່ວຍໃນສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນການແປກົດໝຍ ລາວ-ອັງກິດ.

ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2021, ນາງ ທອງຄູນ ໄດ້ເລີ່ມຝຶກງານກັບໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກ ໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ປະສານງານໂຄງການໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄນລ, ວຽກງານການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້. ມາຮອດເດືອນ ກໍລະກົດ, ນາງ ທອງຄູນ ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕຳແໜ່ງ “ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ”. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ, ລາວມີໜ້າທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກັບຜູ້ປະສານງານກ່ຽວກັບທຸກວຽກງານບໍລິຫານ, ການເງິນ ລວມທັງ ໜ້າວຽກວິຊາການ.

 

 

ນາງ ຊານດຣາ ສະຈວດ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນວຽກງານບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ

ນາງ ຊານດຣາ ສະຈວດ ເລີ່ມເຮັດວຽກທີ່ປະເທດຝຣັ່ງກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສື່ສານຂອງບໍລິສັດໃນປະເທດລຸກຊຳບວກ ພາຍໃນການຮ່ວມມືກັນກັບບັນຫາສະຖາບັນຂອງສະຫາພັນເອີຣົບ (EU). ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນຫຼາກຫຼາຍດ້ານໂດຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ການພົວພັນສາກົນ. ໃນປີ 2004, ລາວໄດ້ຍ້າຍໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ສະຖາບັນສະຫະພັນເອີຣົບ, ເປັນການເຮັດວຽກຄັ້ງທຳອິດກັບຫ້ອງການອີຢູກ່ຽວກັບການເຜີຍແພ່ (ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຮຽບຮຽງການຕີພິມເພື່ອແຜ່ຂອງສະຖາບັນ), ຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດວຽກກັບ Eurostat, ຫ້ອງການສະຖິຕິທີ່ອີຢູ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012, ຊານດຣາໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ລາວໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ວນບໍລິຫານຄົນທຳອິດທີ່ຄະນະມະນຸດສາດ, ສຶກສາສາດ, ແລະ ສັງຄົມສາດ.

ໃນປີ 2015, ລາວໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ, ແລະ ການເງິນ (FDEF) ໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ປະກອບທັງການຮັບຜິດຊອບງົບປະມານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໃນນັ້ນລວມມີງົບປະມານຂອໂຄງການຮ່ວມມືໃນລາວ. ສຳລັບໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ຊານດຣາ ສະຈວດ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການເດີນທາງ ແລະ ການປະສານງານການບໍລິຫານ/ການເງິນ ກັບນັກວິຊາການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກລາວທີ່ໄປລຸກຊຳບວກ. ລາວຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສານງານໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການກະກຽມບົດລາຍງານທາງການເງິນ.

 

ອະທິການບໍດີ ຮສ. ອຈ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ

ຫົວໜ້າໂຄງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ຮອງສາສະດາຈານ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ ແມ່ນ ອະທິການບໍດີຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1997 (ໂດຍປ່ຽນຈາກໂຮງຮຽນກົດໝາຍທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳ ປີ 1986). ທ່ານ ຮອງສາສະດາຈານ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໂຄງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຕັ້ງແຕ່ການລິເລີ່ມຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ. ເພິ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກຕັ້ງແຕ່ໂຄງການນີ້ກຳເນີດຂຶ້ນ

 

ອາຈານ ສົມສັກ ສິລິທິບ

ຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ທ່ານ ສົມສັກ ສິລິທິບ ເປັນອາຈານສອນກົດໝາຍທີ່ ຄນລ ແລະ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າຂອງຄນລ. ທີ່ຜ່ານມາເພິ່ນໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຫ້ອງການການຄ້າຂອງແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງ ສປປ ລາວ. ເພິ່ນໄດ້ຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາພາສາອັງກິດ ແລະ ປະລິນຍາຕີສາຂາກົດໝາຍ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພິ່ນໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດຕັ້ງແຕ່ປີ 1998.

ທ່ານ ສົມສັກໄດ້ເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ການລິເລີ່ມຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລໃນປີ 2017. ລາວຊ່ວຍຜູ້ປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໃນຫຼາກຫຼາຍໜ້າວຽກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ເພິ່ນຍັງເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງຄນລຕໍ່ໂຄງການລັດແຫ່ງກົດໝາຍ (ລາວ/031) ຂອງ Luxdev ໃນລາວ.