ການຢ້ຽມຢາມຂອງສາສະດາຈານ Haslehner Werner ຄັ້ງວັນທີວັນທີ 7-8 ກຸມພາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍພາສີ ແລະ ອາກອນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 10 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6-8 ກຸມພາ 2023, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ສາສະດາຈານ Werner Haslehner ເຊິ່ງເປັນອາຈານຜູ້ທີ 2 ທີ່ມາໄດ້ມາຈັດງານສໍາມະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2023 ນີ້. ການສໍາມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການແນະນຳກ່ຽວກັບກົດໝາຍພາສີ ແລະ ອາກອນສາກົນ, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບພາສີ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສັນຍາ. ໂດຍໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນ ອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດານັກປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ແກ່ ຜູ້ພິພາກສາ ຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ໄອຍະການ ຈາກຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກເຮົາໄດ້ຈັດການບັນຍາຍແບບເປີດ  ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຈາກຄະນະນິຕິສາດ … Continued

ການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ວິທີການຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ຄັ້ງວັນທີ 23-27 ມັງກອນ 2023

ໃນວັນທີ 23-27 ເດືອນມັງກອນ ປີ 2023, ໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 5 ມື້ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ການຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (FLP), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກແບບເຊິ່ງໜ້າ. ສະມາຊິກຫໍສະໝຸດ ແລະ ອາສາສະໝັກໄອທີທັງ 16 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານນາງJevgenija Sevcova ຈາກໂຄງການ EIFL (Electronic Information for Libraries) ແລະ ທ່ານ ປາດຖະໜາພອນ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ, ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ແປພາສາທັງ 5 ມື້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ “ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ”; ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍກໍເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກໄດ້ຝຶກຝົນທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕນິກ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ການຝຶກອົບຮົມຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຈັດງານຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕນິກ. ອາສາສະໝັກຫໍສະໝຸດຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ຮຽນລົງເລິກກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເທິງເວັບໄຊຫໍສະໝຸດອີເລັກໂຕນິກ. ການຝຶກອົບຮົມມື້ທໍາອິດຈະເປັນການແນະນໍາຕົວຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜູ້ຝຶກອົບຮົມກໍຍັງໄດ້ປະເມີນວິທີການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງ … Continued

ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ, ຄັ້ງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ຈັດງານສຳມະນາຂຶ້ນ 3 ວັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023  ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ສາສະດາຈານ Thomas Mastrullo ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໃນການນຳພາການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້. ລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປຽບທຽບລະຫວ່າງກົດໝາຍຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ກົດໝາຍປະເທດລາວ, ແລະ ມຸ້ງເນັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທັກສະທາງດ້ານການສິດສອນໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໂດຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນຄະນະອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ (ສຍຊ). ນອກນັ້ນຍັງມີ ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ; ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ແລະ ໄອຍະການຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້. ໃນພາກເຊົ້າຂອງມື້ທຳອິດງານສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບພາກນຳສະເໜີຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່່ງການນຳສະເໜີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຍາມ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໃນຕອນບ່າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມຸມມອງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານເຂດອໍານາດຂອງສານ, ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບເຂດອໍານາດຂອງສານ … Continued

ການແຂ່ງຂັນສານຈໍາລອງ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ລະດັບຊາດ, ຄັ້ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2022

ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2022,  ການເເຂ່ງຂັນສານຈໍາລອງຂອງຄະນະກໍາມາທິການກາແດງສາກົນ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນລະດັບຊາດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, (ຄນລ) ພິເສດໃນປີນີ້ການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ໃນການແຂ່ງຂັນປີນີ້,  ທີມຜູ້ແຂ່ງຂັນ 3 ທີມ ແມ່ນໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນວ່າຄວາມ ໂດຍປ່ຽນກັນສວມບົດບາດເປັນຝ່າຍໄອຍະການ ແລະ ຝ່າຍຈຳເລີຍເພື່ອໂຕແຍ່ງກັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼາຍໆປິທີິ່ຜ່ານມາການແຂ່ງຂັນໃນການວ່າຄວາມຄະດີຈຳລອງ ແມ່ນທີມຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ຈຳລອງການວ່າຄວາມຕໍ່ໜ້າສານອາຍາສາກົນ (ICC). ບັນດາກຳມະການຕັດສິນສຳລັບການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງຮອບລະດັບປະເທດໃນປີນີ້ ແມ່ນໃຫ້ກຽດຮ່ວມໂດຍ ດຣ. ປະພາວາດີ ທາໂນດົມເດດ (ອາຈານມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ), ທ່ານ ນາງ ໂຊເຟຍ ຄາສັນ ຈາກມູນນິທິອາຊີ (ຫົວໜ້າໂຄງການ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍໃນລາວ) ແລະ ທ່ານ ພັນທະສັກ ມິງນະຄອນ (ອາຈານມາຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຊ). ໂດຍສະເພາະປີນີ້,  ການແຂ່ງຂັນໃນຮອບລະດັບຊາດແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ເນື່ອງຈາກຄະນະກຳມາທິການກຳແດງສາກົນປະຈຳລາວ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດແຄນພະນັກງານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທຸກຄົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂດຍ ດຣ.ເພີຣີນ ຊິມອນ … Continued

ພິທີມອບຮັບ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ

ພາຍໃຕ້ຂົງເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ການພັດທະນາຫໍສະໝຸດຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສຳຄັນຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາທາງການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ. ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ, ພິທີມອບຮັບປຶ້ມ “ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ພິທີມອບຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຮ.ສ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ (ຄະນະບໍດີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ), ດຣ ສົມເດດ ແກ້ວວົງສັກ, ທ່ານ ບຸນຄົງ ເພັດດາວຮຸ່ງ, ທ່ານ ນາງ ທັດສະນາລອນ ສີສຸນົນ (ຮອງອະທິການບໍດີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ), ດຣ ໂລນ ລິນຮູດ ( ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການ ລາວ/ 031) ແລະ ດຣ ເພີຣິນ ສີມອນ (ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ), ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງມີອາຈານທ່ານອື່ນໆກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ປຶ້ມຄູ່ມືຫຼາຍກ່ວາ 1000ຫົວ … Continued

ການຝຶກອົບຮົມທັກສະທີ່ນຳໃຊ້ໃນສານຈຳລອງ (ສຳລັບນັກສຶກສາ) , ຄັ້ງວັນທີ 24-28 ຕຸລາ 2022

ໃນຂົງເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນຂອງອົງການການກາແດງສາກົນຕັ້ງແຕ່ປີ 2016. ການຝຶກອົບຮົມສານຈຳລອງໃນປີນີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ ໜຶ່ງອາທິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24-28 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ພາຍຫຼັງການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະຖານປ້ອງການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າໄດ້. ທ່ານ ປອ. ລໍເລັນ ຊິຣີ (Dr. Lawrence Siry), ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມສານຈຳລອງຕັ້ງແຕ່ 3 ປີກ່ອນ, ໄດ້ມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຄນລ ຈຳນວນ 10-15 ຄົນ ເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ເຊິ່ງແນໃສ່ການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນລະດັບປະເທດ. ໃນວັນທີ 14 ເດືອນທັນວາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນແນໃສ່ວິທີການໃນການເວົ້າດຶງດູດ/ໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງຢ່າງມີເຫດມີຜົນ. ນັກສຶກສາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ລົງເລິກເຖິງກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາສາກົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນຳມາປັບເຂົ້າກັບໂຈດການແຂ່ງກັນຂອງປີນີ້ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງສິ່ງແວດລ້ອມ. ມື້ທຳອິດຂອງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ແລະ ອົງການກາແດງສາກົນ ຫຼື ICRC. … Continued

ໂຮງຮຽນລະດູໜາວ, ຄັ້ງວັນທີ 18-21 ຕຸລາ 2022

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດງານ ໂຮງຮຽນລະດູໜາວ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ຕຸລາ 2022 ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ວັງວຽງ. ຜູ້ສະຫມັກ 16 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ຂອງພວກເຂົາ ໃນການສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ມື້. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 13 ທ່ານ, ແລະ ນັກວິຊາການ 3 ທ່ານ (ອາດີດຜູ້ພິພາກສາ 1 ທ່ານ , ທະນາຍຄວາມ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານກົດໝາຍ 1 ທ່ານ). ໂຮງຮຽນກົດຫມາຍລະດູໜາວ ໄດ້ລົງເລິກ “ຫຼັກການຂອງລັດແຫ່ງກົດຫມາຍ”, ໂດຍສະເພາະກັບຫຼັກການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົດໝາຍ (Legality), ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດສໍາລັບການຕີຄວາມ ແລະ ປະຕິບັດກົດຫມາຍ. ໂຮງຮຽນລະດູໜາວໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາຫຼັກການທາງກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ຫຼັກການສົມມາພາຄວນ, … Continued

ການຝຶກອົບຮົບຄູຝຶກສານຈຳລອງ, ຄັ້ງວັນທີ 12-14 ຕຸລາ 2022

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຈາກການແກ້ບັນຫາ(PBL) ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ຄົນລາວ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມສູ່ການເປັນ “ຄູຝຶກສານຈຳລອງ”.ອີງຕາມຜົນສໍາເລັດ “ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ”  ສານຈໍາລອງຄັ້ງທໍາອິດ ໃນເດືອນພະຈິກ ປິ 2021 ແລະ ຄັ້ງທີສອງໃນເດືອນມີນາ 2022, ຄູ-ອາຈານ ກໍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຢາກຈະລົງເລິກທັກສະ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມ ກັບ ດຣ. ປະພາວະດີ ທະໂນດົມເດດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ ປະເທດໄທ. ດຣ. ປະພາວະດີ ເປັນອາຈານທີ່ຊ່ຽວຊານໃນລາຍວິຊາກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກລັດ, ເປັນຄູເຝິກໃຫ້ແກ່ທີມຕົວແທນຂອງ ມ. ຈຸລາ ໃນການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນຂອງອົງການກາແດງສາກົນ ແລະ Philips C. Jessup International Moot Court Competition 2021. ໃນວັນທີ 12-14 ຕຸລາ 2022, ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກສານຈຳລອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ທີ່ ຄນລ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາສາກົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງທັກສະໃນການວິເຄາະບັນຫາທາງກົດໝາຍ ແລະ ທັກສະໃນການຂຶ້ນຮ້ອງຟ້ອງ … Continued

ການໄປຢ້ຽມຢາມ-ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ(Monitoring Committee visit) ທີ່ປະເທດລຸກຊຳບວກ , ຄັ້ງວັນທີ 12-17 ກັນຍາ 2022

ໃນວັນທີ 12-17 ກັນຍາ 2022, ຜູ້ແທນຝ່ານລາວນຳໂດຍ ຮສ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ ຄະນະບໍດີຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາກດ, ທ່ານ ສົມສັກ ສິລິທິບ (ຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) ພ້ອມດ້ວຍ ດຣ. ເພີຣີນ ຊີໂມນ (ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ) ແລະ ທ້າວ ປາດຖະໜາພອນ ນາມມະລາດ (ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊຳບວກ) ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ປະເທດລຸກຊຳບວກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ. ເຊິ່ງການເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ກໍເປັນການເດີນທາງພາຍຫຼັງການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຈຳກັດການເດີນທາງ. ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ສາສະດາອາຈານ ສະເຕຟານ ບຣຳ (Prof. Stefan Bräum), ຫົວໜ້າໂຄງການ. ງານປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ (FDEF) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022. ພາຍໃນວາລະກອງປະຊຸມກໍໄດ້ຖືໂອກາດແນະນຳ ທ່ານ ສາສະດາອາຈານ ໂທມັສ … Continued

ການຝຶກອົບຮົມ ທັກສະການສອນ, ຄັ້ງວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2022

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດ. ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ງານຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ ການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານການສິດສອນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ງານຝຶກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ເຕັກນິກການສິດສອນ ກົດໝາຍ ແລະ ການອອກແບບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍອາຍາມາເປັນຕົວຢ່າງ. ການສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ນໍາພາໂດຍ ສາສະດາຈານ Yeo Meng Heong  ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ແລະ ສາສະດາຈານ Chan Wing Cheong ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລການຈັດການສິງກະໂປ. ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນເສີມຂອງງານສໍາມະນາກ່ຽວກັບກົດໝາຍອາຍາ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ 18-20 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ. ງານຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ນີ້ໄດ້ນໍາເອົາຄະນະຜູ້ອາຈານກັບມາຮ່ວມໂຕກັນອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງມາຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, (ຄນລ, ມຊ), ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, … Continued