ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູໜາວຄັ້ງທີ 6, ວັນທີ 12​​-14 ທັນວາ 2023

ໂຄງການຮ່ວມມືມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູໜາວ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 6 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 12​​-14 ທັນວາ 2023, ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ສະຫມັກ 20 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາ ໃນການສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ມື້. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູໜາວຄັ້ງທີ 6 ນີ້ປະກອບມີ ອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 14 ທ່ານ, ອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາ 2 ທ່ານ, ແລະ ນັກວິຊາການ 4 ທ່ານ (ທະນາຍຄວາມ 2 ທ່ານ, ຜູ້ພິພາກສາ 2 ທ່ານ). ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູໜາວໄດ້ລົງເລິກໃນຫົວຂໍ້ “ຫຼັກການຄວາມໂປ່ງໃສໃນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ”. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູໜາວໄດ້ສຸມໃສ່ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ຫຼັກແຫ່ງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກການສາທາລະນະ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ, ການປົກປ້ອງຄວາມໂປ່ງໃສໂດຍ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງການປົກຄອງທີ່ດີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃນຂອບເຂດການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູໜາວຄັ້ງນີ້ໄດ້ສອນເປັນພາສາອັງກິດ … Continued

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ, 7-9 ມິຖຸນາ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຈັດງານໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງຄັ້ງທີ 5 ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງວັນທີ 7-9 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ສະຫມັກ 17 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ວັນ. ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 9 ທ່ານ, ອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານ, ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 2 ທ່ານ, ໄອຍາການຈາກສະຖາບັນຝຶກອົບຮົບຂອງອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປປ ລາວ 2 ທ່ານ, ແລະ ນັກກົດໝາຍມາຈາກສະພາທະນາຍຄວາມ 2 ທ່ານ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງມຸ່ງເນັ້ນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ “ວິທີການທາງກົດໝາຍໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ” ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການທາງກົດໝາຍ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບຂະບວນທັດຂອງວິທີການທາງກົດໝາຍ, ວິທີການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການສ້າງກົດໝາຍ, ວິທີການການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງກົດໝາຍໃນສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູຮ້ອນແມ່ນດໍາເນິນເປັນພາສາອັງກິດເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ສາສະດາອາຈານ … Continued

ໂຮງຮຽນລະດູໜາວ, ຄັ້ງວັນທີ 18-21 ຕຸລາ 2022

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກໄດ້ຈັດງານ ໂຮງຮຽນລະດູໜາວ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ຕຸລາ 2022 ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ວັງວຽງ. ຜູ້ສະຫມັກ 16 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ຂອງພວກເຂົາ ໃນການສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ມື້. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 13 ທ່ານ, ແລະ ນັກວິຊາການ 3 ທ່ານ (ອາດີດຜູ້ພິພາກສາ 1 ທ່ານ , ທະນາຍຄວາມ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານກົດໝາຍ 1 ທ່ານ). ໂຮງຮຽນກົດຫມາຍລະດູໜາວ ໄດ້ລົງເລິກ “ຫຼັກການຂອງລັດແຫ່ງກົດຫມາຍ”, ໂດຍສະເພາະກັບຫຼັກການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົດໝາຍ (Legality), ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດສໍາລັບການຕີຄວາມ ແລະ ປະຕິບັດກົດຫມາຍ. ໂຮງຮຽນລະດູໜາວໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາຫຼັກການທາງກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ຫຼັກການສົມມາພາຄວນ, … Continued

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ, 18-20 ເດືອນພຶດສະພາ 2022

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ວັງວຽງ. ຜູ້ສະຫມັກ 17 ທ່ານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ທັກສະພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ ໃນການສໍາມະນາແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາ 3 ມື້. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 11 ທ່ານ, ອາຈານສອນກົດໝາຍຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ 4 ທ່ານ ແລະ ນັກວິຊາການ 4 ທ່ານ (ຜູ້ພິພາກສາ 2 ທ່ານ ແລະ ທະນາຍຄວາມ 2 ທ່ານ). ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອາຈານ 2 ທ່ານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການງົບປະມານຈາກໂຄງການ LAO/031. ໂຮງຮຽນກົດຫມາຍລະດູແລ້ງ ໄດ້ລົງເລິກ “ຫຼັກການຂອງກົດຫມາຍ”, ໂດຍສະເພາະກັບຫຼັກການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົດໝາຍ (Legality), ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມແນ່ນອນທາງດ້ານກົດຫມາຍ (“Lex Certa”), ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າກົດຫມາຍຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ … Continued

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍທີ່ມີການປະສົມປະສານທາງເຕັກໂນໂລຊີ, ວັນທີ 15-17 ທັນວາ 2020

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນ “ໂຮງຮຽນກົດໝາຍຊ່ວງລະດູໜາວ” ທີ່ມີການປະສົມປະສານທາງເຕັກໂນໂລຊີ ໃນວັນທີ 15-17 ທັນວາ 2020 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ເຊັ່ນດຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍຊ່ວງລະດູແລ້ງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2019. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນມີການຄັດເລືອກເອົາ 12 ຄົນ ອີງໃສ່ຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕົນ ໄປຮ່ວມສຳມະນາທີ່ເປັນພາສາອັງກິດທັງໝົດເປັນເວລາສາມມື້. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ “ຫຼັກການກ່ຽວກັບລັດແຫ່ງກົດໝາຍ” ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກໃສ່ຫຼັກນິຕິທຳ (ເຊັ່ນຫຼັກການນິຕິທຳ, ຫຼັກການບໍ່ມີຜົນຍ້ອນຫຼັງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນທີ່ເປັນທຳ (ເຊັ່ນຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ການສັນນິຖານວ່າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ). ຜູ້ບັນຍາຍຫຼັກ ແມ່ນ ດຣ. ລໍເຣັ້ນ ຊີຣີ ແລະ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ແລະ ຍັງມີ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ ມາຮ່ວມໃນບາງຊ່ວງຂອງການສົນທະນາ. ໃນແຕ່ລະຊ່ວງຈະປະກອບມີທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນວິເຄາະກໍລະນີຕົວຢ່າງຕ່າງໆ. … Continued

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ປີ 2019

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ທີ່ຈັດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຄະນະຕາງໜ້າຈາກຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ. ກິດຈະກຳຮ່ວມມືໃນການສ້າງສັກກະຍະພາບໃນຂົງເຂດການສຶກສາສາຂາກົດໝາຍ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ປີ 2017 ໂດຍການຮວ່ມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ.

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ຄັ້ງທຳອິດ, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ວັນທີ 22-24 ຕຸລາ 2019

ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການຈັດ “ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ” ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ໂດຍເປັນການເນັ້ນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນທີ 22-24 ຕຸລາ 2019. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຝິກອົບຮົມແບບໃໝ່ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນລະດູແລ້ງນີ້ ແມ່ນລວມທັງໝົດມີ 12 ທ່ານ ຈາກ ຄນລ (ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຊ). ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບົດບັນຍາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍບົດ ເຊັ່ນ: “ພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ” ແລະ “ວິທີການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການຂອງກົດໝາຍ” ລວມໄປເຖິງການສົນຖະນາແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບ “ວິທີການຄິດຄົ້ນຍຸດທະວິທີໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ”, “ໂອກາດໃນການຕີພິມເຜີຍແຜ່ຜົນງານສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານກົດໝາຍໃນລາວ” ແລະ ບົດນຳສະເໜີຕ່າງໆຂອງບັນດາຄູອາຈານທີ່ເຂົ້າຮວ່ມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນຳສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນ ພ້ອມທັງຄຳແນະນຳຈາກຄະນະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ, ໂດຍມີ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ, ດຣ. ເພີຣີນ ຊີມອນ, ດຣ. Relja Radovic, ທ່ານ ນາງ Nicole … Continued