ຄະນະຕາງໜ້າທຳອິດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ທີ່ ຄນລ

ໂຄງການຮ່ວມມືສະໜັບສະໜູນຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ສີ່ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກທີ່ເປັນຕົວແທນຕາງໜ້າ, ແລະ ໜຶ່ງນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ພ້ອມດ້ວຍຮອງສາດສະດາຈານ ຊິວເວຍ ອາເລຈີຊາ ແລະ ອະທິການບໍດີ ສາດສະດາຈານ ສະເຕຟສຍ ບຣອມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວີກຊອບການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ, 2017. ສໍາລັບສາດສະດາຈານ ບຣອມ ແລະ ຮອງສາດສະດາຈານ ຊິວເວຍ ອໍເລຈີຊາ ທັງສອງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍອາຍາ, ເປັນການສືບຕໍ່ຂອງໂຄງການທີ່ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 2013 ພ້ອມວິໄສທັດໃນການເສີມສ້າງການສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນປະເທດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ພວກເຂົ້າໄດ້ຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລໃນລາວໃນປີ ເດືອນພຶດສະພາ, 2016 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອງານເວີກຊອບກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບອົບພະຍົບຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນພາກພື້ນ. ລະຫວ່າງການເດີນທາງປີນີ້, ມີນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ Olivier Voordeckers, Moritz Klein, Anna Mosna ແລະ Basak Baglayan Ceyhan, ແລະ ນັກວິໄຈຫຼັງປະລິນຍາເອກ Dr Giovanni Zaccaroni ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ … Continued