ນັກສຶກສາລາວຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ, ເດືອນກັນຍາ 2019

ຂອບໃຈໂຄງການອິຣັສມຸດ ພລັສ (Erasmus+ programme) ເຊິ່ງສະໜັບສະໝູນໂດຍ ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ (ສະຫະພາບເອິຣົບ) ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາແລກປ່ຽນຄົນລາວຜູ້ທໍາອິດໃນເດືອນກັນຍາ 2019. ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນເດືອນເມສາ 2019 ໃນການເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຮ່ວມໃນໂຄງການ ອິຣັສມຸດ ພລັສ ຜ່ານຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ. ນັກສຶກສາດທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນ ແມ່ນຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ, ລະດັບພາສາອັງກິດ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍການຄັດເລືອກ ແມ່ນຜ່ານການປະສານງານກັບທາງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ໂດຍແມ່ນ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ກັບ ທ່ານ ສົມສັກ ສິລິທິບ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສອນນາລີ ນັນທະວົງ ເຊິ່ງທັງສອງແມ່ນ ອຈ ພາຍໃນຄະນະ. ຜ່ານການຄັດເລືອກ ນາງ ທອງຄູນ ໄຊຍະຫົງ ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ໄປສຶກສາເປັນເວລາໜຶ່ງພາກຮຽນ ໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສາຂາກົດໝາຍ ທີ່ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ … Continued