ການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງທີສອງ ຢູ່ທີ່ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ເດືອນພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2019

ອາຈານລາວສອງທ່ານ,​ ທ່ານ ບຸນເລີດ ຊາພັກດີ ແລະ ທ່ານ ສົມສັກ ຫົງວິຈິດ, ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ເປັນເວລາສອງເດືອນ ເພື່ອໄປດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ 2019. ພາຍຫຼັງເດີນທາງເຖິງ, ອາຈານທັງສອງທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ງານຈັດໂດຍ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາເອກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ.​ ພວກເພິ່ນໄດ້ມີໂອກາດຮັບຄໍາຕິຊົມຈາກທາງສາດສະດາຈານ ແລະ ພົບປະນັກສຶກສາປະລິຍາເອກຜູ້ອື່ນໆພ້ອມ.​ ອາຈານທັງສອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາມະນາ ແລະ ການບັນຍາຍຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທາງມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂດຍສະເພາະຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກ. ພວກທ່ານຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງເຈາະເລິກກ່ຽວກັບບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ ກັບສາສະດາຈານທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ອື່ນໆ. ອາຈານທັງສອງ ແມ່ນກຳລັງຮ່າງບົດຄວາມວາລະສານກົດໝາຍ ໂດຍໄດ້ຮັບການນຳພາ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາໂດຍຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທັງສອງໄດ້ຮັບການຕີພິມໃນວາລະສານກົດໝາຍ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ. ບົດຄົ້ນຄວ້າທັງສອງ ແມ່ນມີຄວາມຕິດພັນ ແລະ topical ສຳລັບປະເທດລາວ ເຊິ່ງ ທ່ານ ສົມສັກ ໄດ້ເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ “ວິວັດທະນາການຂອງກົນໄກການບັງຄັບປະຕິບັດສົນທິສັນຍາປະຊາຄົມເສດຖະກິດເອີຣົບແບບເກົ່າ: … Continued

ການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະເທດລຸກຊຳບວກ, ເດືອນ ພຶດສະພາ 2018

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄູອາຈານລາວ 2 ທ່ານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງອາຈານທັງສອງ ແມ່ນໄດ້ໄປເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ ເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ທ່ານນາງ ທິບມະນີ ອິນທະວົງ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຂົງເຂດກົດໝາຍແຮງງານ (The just cause requirement in labour law ກົດໝາຍການຊັດມ້ຽນຄະດີໃນລາວ, ການວິເຄາະແບບປຽບທຽບ) ແລະ ທ່ານ ປາງທອງ ໄຊຍະວົງ ໄດ້ເຮັດບົດກ່ຽວກັບ ພັນທະທາງນິເວດວິທະຍາຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນລາວ ໃນບໍລິບົດຂອງກົດໝາຍສາກົນ (ພັນທະທາງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງນັກລົງທຶນສາກົນໃນລັດທີ່ຮັບ). (The Environmental Obligations of Foreign Investors in Host States). ຄູອາຈານທັງສອງຄົນ ໄດ້ມີໂອກາດໃນການໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງຫໍສະໝຸດມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພົບປະປຶກສາກັບສາສະດາຈານທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ. ທັງສອງຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສານຍຸຕິທຳຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ເປັນກຽດເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດລາວ ທີ່ກຸງບຸກແຊນ ປະເທດແບນຊິກ. ການໄປເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນແນໃສ່ການສຳເລັດການຂຽນບົດ ພາຍໃຕ້ການເປັນທີ່ປຶກສາຂອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ເຊິ່ງບົດຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ … Continued