ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ, ຄັ້ງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ.

ໂດຍທາງໂຄງການໄດ້ຈັດງານສຳມະນາຂຶ້ນ 3 ວັນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 17-19 ມັງກອນ 2023  ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ສາສະດາຈານ Thomas Mastrullo ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ໃນການນຳພາການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້.

ລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປຽບທຽບລະຫວ່າງກົດໝາຍຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ກົດໝາຍປະເທດລາວ, ແລະ ມຸ້ງເນັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທັກສະທາງດ້ານການສິດສອນໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໂດຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຊີນຄະນະອາຈານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອາຈານຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ (ສຍຊ). ນອກນັ້ນຍັງມີ ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ; ຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ແລະ ໄອຍະການຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້.

ໃນພາກເຊົ້າຂອງມື້ທຳອິດງານສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບພາກນຳສະເໜີຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ເຊິ່່ງການນຳສະເໜີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຍາມ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ. ໃນຕອນບ່າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມຸມມອງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານເຂດອໍານາດຂອງສານ, ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບເຂດອໍານາດຂອງສານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການ.

ໃນມື້ທີສອງຂອງການສຳມະນາແມ່ນມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ການທົບທວນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ສາມາດຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຜ່ານມາກັບສາສະດາຈານ Thomas Mastrullo ເຊິ່ງເປັນການເປີດບົດສົນທະນາກ່ຽວກັບຫຼັກກົດໝາຍຂອງສິດອໍານາດຂອງສານ ແລະ ການດໍາເນີນງານ, ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມແນ່ນອນຂອງຫຼັກການທາງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງບົດບັນຍັດລະຫວ່າງກົດໝາຍຂອງຝຣັ່ງ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລາວຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນການສໍາມະນາພາກບ່າຍ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງເຂດອໍານາດສານ.

ມື້ສຸດທ້າຍຂອງງານສຳມະນາ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ຫຼັກການການຍອມຮັບ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຄຳຕັດສິນຈາກສານຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ກັບກົດໝາຍພາຍໃນຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງການສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ເຊິ່ງເປັນກຽດມອບໂດຍ ສາສະດາຈານ Thomas Mastrullo.