ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ປີ 2019

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດູແລ້ງ ທີ່ຈັດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຄະນະຕາງໜ້າຈາກຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ກິດຈະກຳຮ່ວມມືໃນການສ້າງສັກກະຍະພາບໃນຂົງເຂດການສຶກສາສາຂາກົດໝາຍ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ປີ 2017 ໂດຍການຮວ່ມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ.