ບົດບັນຍາຍພິເສດ ກ່ຽວກັບ ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2018

ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ “ລັດເເຫ່ງກົດໝາຍ’’ ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ.

ການບັນຍາຍຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍໂຄງການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເຊິ່ງຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ILSTA ທີ່ຈັດການບັນຍາຍແບບນີ້ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຄນລ ເປັນປະຈຳ.

ການບັນຍາຍຄັ້ງນີ້ ມີນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ເເລະ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 120 ຄົນ.