ບົດບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ, ວັນທີ 20-21 ທັນວາ 2018

ວັນພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກ ວັນທີ 20-21 ເດືອນທັນວາ 2018, ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະນິຕິສາດ ເເລະ ລັດຖະສາດ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊຳບວກ, ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການເປີດຊຸດບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ຂອງ ດຣ. ບາຊັກ ບາລາຍານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າຫລັງປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກ ຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກຫົວຂໍ້ ”ວິສາຫະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ: ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບບັນທັດຖານສາກົນໃນຂົງເຂດການດຳເນີນວິສະຫະກິດສຳລັບກົດໝາຍພາຍໃນ”.

ໃນບົດບັນຍາຍທັງສີ່ບົດຂອງທ່ານ ມີນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ເເລະ ຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມກວ່າຮ້ອຍຄົນ ເຊິ່ງມີ ຫົວຂໍ້ບັນຍາຍຄື: “ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກົດຫມາຍສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ”, “ກົນໄກພາຍໃຕ້ກົດບັດຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ”, “ກົນໄກພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ” ແລະ “ໂລກາພິວັດ ເເລະ ສິດທິມະນຸດ”.