ງານສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ, ວັນທີ 23-26 ເມສາ 2019

ໃນວັນທີ 23 ຫາ 26 ເມສາ 2019, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ດຣ. ບາຊັກ ບາລາຍານ ໃນການເປັນສຳມະນາກອນ ໃນງານສຳມະນາ ເປັນເວລາສີ່ມື້ ໃນຫົວຂໍ້ “ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ”.

ດຣ. ບາຊັກ ບາລາຍານ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ປະສົບການ ໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ ແລະ ທ່ານໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດມາຫຼາຍສົມຄວນ, ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. ທ່ານໄດ້ຈັດຊຸດບົດບັນຍາຍ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາຄູອາຈານ 15 ທ່ານ ຈາກ ຄນລ, ສຸມໃສ່ບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃນຂົງເຂດຂອງກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດ້ານການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທຸກຄົນ  ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນບົດສົນທະນາ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໃນການເຂົ້າຮວ່ມການສຳມະນາ.

ດຣ. ບາຊັກ ບາລາຍານ ຍັງໄດ້ເຊີນ ດຣ. ບົວລະພຽນ ສີສຸກ ເຊິ່ງເປັນອາຈານຢູ່ທີ່ ຄນລ ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ການບັນຍາຍໃນງານສຳມະນາເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງເພິ່ນກໍໄດ້ບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດໃນກົດໝາຍຂອງອາຊຽນ.