ງານສຳມະນາເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ຄັ້ງທີ 2, ວັນທີ 4-7 ກັນຍາ 2018

ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ການສຳມະນາເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-7 ກັນຍາ 2018.

ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ເປັນງານທຳອິດທີ່ຈັດໂດຍ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຜູ້ໃໝ່ ດຣ. ເພີຣີນ ຊິມອນ ເຊິ່ງມາແທນ ດຣ. ເຮເລັນ ເດິ ກີສ. ທີ່ ຄນລ ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບຄະນະຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເຊິ່ງມີ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາຕີ 4 ທ່ານ ເຊິ່ງມາໃຫ້ການບັນຍາຍທີ່ ຄນລ ໃນໄລຍະ 3 ມື້ຂອງງານ.

ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ວິທີການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ, ການວາງໂຄງຮ່າງ ແລະ ຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍ. ງານສຳມະນາຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແມ່ນມີຜົນຕອບຮັບທີ່ດີຫຼາຍຈາກບັນດາຄູອາຈານທີ່ ຄນລ. ການເຝິກອົບຮົມພາຍໃນງານກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງບັນດາຄູອາຈານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພາກັນປະກອຍສ່ວນຢ່າງຟົດຟື້ນ.

ບາງຈຳນວນໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ 50 ທ່ານ ຈາກ ຄນລ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າທາງກົດໝາຍຄັ້ງນີ້ ທີ່ໃຫ້ການນຳພາໂດຍ ສຈ. ສະເຕຟານ ບຣວມ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ເຊິ່ງເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບຂອງຂວັນແທນຄຳຂອບໃຈຈາກ ຄນລ ເຊັ່ນດຽວກັນ.