ຄະນະຕາງໜ້າຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາ, ເດືອນກຸມພາ 2019

ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2019,​ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ມະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ເມືອງລຸກຊໍາບວກ. ຄະນະຕາງໜ້າທີ່ໄດ້້ເດີນທາງໄປປະເທດລຸກຊໍາບວກລວມມີ ຮສ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ສົມສັກ ສິລິທິບ, ຜູ້ປະສານງານຂອງໂຄງການ ຈາກຝ່າຍ ຄນລ ເຊິ່ງ ຮ່ວມໂດຍ ດຣ. ເພີຣີນ ຊີມອນ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ປະຈໍາຢູ່ລາວ. ການເດີນທາງໄປປະເທດລຸກຊໍາບວກໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສານຍຸຕິທໍາສະຫະພາບເອີຣົບ, ການພົບປະກັບຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນກົດໝາຍຂັ້ນປະລິນຍາເອກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ພ້ອມທັງພົບປະກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍາປະເທດແບນແຊນ.

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຄະນະບໍດີ ຄນລ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ.