ການເຝິກຊ້ອມການເຂົ້າຮ່ວມສານຈຳລອງ, ວັນທີ 4-8 ພະຈິກ 2019

ຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ມີຄວາມຍິນດີໃນການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ດຣ. ເຮເລນ ເດິ ກີດ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ລໍເຣັ້ນ ຊີຣີ ເພື່ອມາດຳເນີນການເຝິກຊ້ອມການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-8 ພະຈິກ 2019.

ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ມີປະສົບການທີ່ຍາວນານໃນການເຝິກຊ້ອມການເຮັດສານຈຳລອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ. ການເຝິກຊ້ອມການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ວັນ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສຶກສາຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຜູ້ທີ່ຈະໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ.

ການແຂ່ງຂັນສານຈຳລອງ ແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ “ການຮຽນຮູ້ຈາກບັນຫາ” ແລະ ສົ່ງເສີມການສິດສອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດ. ນັກຮຽນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີທັກສະການປາກເວົ້າ ແລະ ການໂຕ້ວາທີ, ພ້ອມທັງທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົານຳອີກ. ນັກຮຽນທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນພາຍຫຼັງສຳເລັດການເຝິກຊ້ອມ.

ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະຖາບັນ ILSTA, ດຣ. ເຮເລັນ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ລໍເຣັ້ນ ຍັງໄດ້ດຳເນີນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງ ກ່ຽວກັບ ສານອາຍາສາກົນ ຢູ່ທີ່ ຄນລ ໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.