ການຢ້ຽມຢາມຂອງອາຈານຈາກລຸກຊຳບວກຄັ້ງທຳອິດ, ເດືອນມິຖຸນາ 2018

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບສາສະດາຈານສອງທ່ານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ສຈ. ລູກາ ຣັດຕິ ແລະ ສຈ. ແມັດທິວ ຮັບໂພຣ ທີ່ຕາງໜ້າມາສອນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເວລາອາທິດ. ທ່ານທັງສອງໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດພາກລັດ ແລະ ກົດໝາຍແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ຄນລ.

ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ILSTA ທ່ານທັງສອງຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໂດຍການໃຫ້ການບັນຍາຍແລກປ່ຽນກັບນັກສຶກສາ ຄນລ. ສຈ. ແມັດທິວ ຮັບໂພຣ ໄດ້ເປີດການສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດໃນໂລກທີ່ມີອຳນາດຫຼາຍຂົ້ວ, ທັດສະນະໃນຍຸກຂອງ ທ່ານ ໂດນອລ ທຣັມ, ທ່ານ ປູຕິນ ແລະ ການລາອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຂອງອັງກິດ (Brexit) ເຊິ່ງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 140 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້

Pr. Ratti also gave an open lecture on “The Core Concepts of Labour Law and their Evolution”. He outlined the ສຈ. ລູກາ ຣັດຕິ ກໍໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ “ຫຼັກການສຳຄັນ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງກົດໝາຍແຮງງານ”. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ຫຼັກການທົ່ງໄປຂອງກົດໝາຍແຮງງານ. ທ່ານຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນການສິ້ນສຸດສາຍພົວພັນວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຢຸດຈ້າງງານທີ່ບໍ່ເປັນທຳ.