ການບັນຍາຍທາງອອນລາຍພິເສດກ່ຽວກັບ “ຂະບວນການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR)” ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2022

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ວຽກງານ ຂອງໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ລາວ-ລຸກຊຳບວກ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ລຸກຊຳບວກ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ ການ​ບັນຍາຍ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ພິ​ເສດ​ກ່ຽວ​ກັບ “ຂະບວນການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR)” ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ພຶດສະພາ 2022. ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Seán O’Connell, ຫົວໜ້າພະແນກການປົກຄອງ ຜູ້ຊ່ວຍຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNDP Lao PDR).  ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ທ່ານ Sean ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດ້ານສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະ ດ້ານລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງ UNDP ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົນ​ໄກ​ ກາຮລາຍ​ງານ​ດ້ານສິດທິ​ມະນຸດ​ສາກົນ ​ແລະ ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສິດທິ​ມະນຸດ.

ຜູ້ບັນຍາຍໄດ້ແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ຂະບວນການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR). ການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR) ແມ່ນການດໍາເນີນໂດຍສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາເປັນໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງທັງໝົດ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ທີ່ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ທຸກ​ລັດ​ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ລາຍງານວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ມີການປະຕິບັດ​ແນວ​ໃດ​ ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ສະຖານະ​ການ​ສິດທິ​ມະນຸດໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. (ເບິ່ງສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts).

ທ່ານ O’Connell ໄດ້ອະທິບາຍສາມຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການທົບທວນ. ທຳອິດແມ່ນ “ການທົບທວນລ່ວງໜ້າ”, ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍລັດພາຍໃຕ້ການກວດກາ (ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ), ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກບັນດາສະຖາບັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໂຕ້​ຕອບ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ ແລະ​ ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ອື່ນໆ​, ບ່ອນ​ທີ່​ຂໍ້​ສະ​ເຫນີ​ແນະ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ ຫຼື​ ຖືກບັນ​ທຶກ​ໄວ້​. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສາມ​ແມ່ນ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ທີ່ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​.

ການນໍາສະເຫນີຍັງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງບາງ ການປະຕິບັດທີ່ດີຈາກລັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ UPR.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ O’Connell ໄດ້ດໍາເນີນ ການຫຼິ້ນເກມ Kahoot ເພື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ນັກສຶກສາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການຫຼິ້ນເກມຕອບຄຳຖາມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນເວລາທີ່ຢູ່ກອງປະຊຸມ Q & A.

ການບັນຍາຍແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນຜ່ານ Zoom ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 73 ຄົນ, ປະກອບມີນັກສຶກຈາກ ຄນລ , ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີອາຈານສິດທິມະນຸດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດເຂົ້າຮ່ວມຟັງການບັນຍາຍ.

ການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດເປັນພາສາລາວ, ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ທີ່:  http://www.mofa.gov.la/images/legal-documents/upr.pdf