ການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງທີສອງ ຢູ່ທີ່ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ເດືອນພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2019

ອາຈານລາວສອງທ່ານ,​ ທ່ານ ບຸນເລີດ ຊາພັກດີ ແລະ ທ່ານ ສົມສັກ ຫົງວິຈິດ, ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ເປັນເວລາສອງເດືອນ ເພື່ອໄປດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ 2019. ພາຍຫຼັງເດີນທາງເຖິງ, ອາຈານທັງສອງທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ງານຈັດໂດຍ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາເອກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ.​ ພວກເພິ່ນໄດ້ມີໂອກາດຮັບຄໍາຕິຊົມຈາກທາງສາດສະດາຈານ ແລະ ພົບປະນັກສຶກສາປະລິຍາເອກຜູ້ອື່ນໆພ້ອມ.​

ອາຈານທັງສອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາມະນາ ແລະ ການບັນຍາຍຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທາງມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂດຍສະເພາະຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກ. ພວກທ່ານຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງເຈາະເລິກກ່ຽວກັບບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ ກັບສາສະດາຈານທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ອື່ນໆ. ອາຈານທັງສອງ ແມ່ນກຳລັງຮ່າງບົດຄວາມວາລະສານກົດໝາຍ ໂດຍໄດ້ຮັບການນຳພາ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາໂດຍຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທັງສອງໄດ້ຮັບການຕີພິມໃນວາລະສານກົດໝາຍ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ. ບົດຄົ້ນຄວ້າທັງສອງ ແມ່ນມີຄວາມຕິດພັນ ແລະ topical ສຳລັບປະເທດລາວ ເຊິ່ງ ທ່ານ ສົມສັກ ໄດ້ເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ “ວິວັດທະນາການຂອງກົນໄກການບັງຄັບປະຕິບັດສົນທິສັນຍາປະຊາຄົມເສດຖະກິດເອີຣົບແບບເກົ່າ: ມີບົດຮຽນຫຍັງແດ່ສຳລັບອາຊຽນ?” ແລະ ທ່ານ ບຸນເລີດ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ “ການວິເຄາະຂອບຂອງກົດໝາຍໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ ສປປ ລາວ”.